Detoxikácia – účinná metóda

Detoxikácia

Detoxikácia – účinná metóda

Detoxikácia sprevádza ľudstvo už oddávna a je účinnou metódou ako sa zbaviť nečistôt v našom tele. Na detoxikáciu sa využívajú mnohé metódy a každá kultúra má pre detoxikáciu organizmu svoje zaužívané spôsoby, ktoré často pramenia v tradíciách a zvykoch. Detoxikácia má v prvom rade uvoľniť našu myseľ a očistiť telo od toxínov a škodlivých látok. Prečo som spomenula v prvom rade myseľ? Existuje viacero teórií, ktoré potvrdzujú úzku spojitosť medzi stavom mysle a duševnou vyrovnanosťou a celkovým zdravotným stavom organizmu. Nebude to náhoda. Naše telo je naprogramované prírodou, aby žilo v súlade so všetkými aspektami, ktoré nás obklopujú. Detoxikácia prebieha účinnou relaxáciou. Vieme si zobrať množstvo príkladov. Veľmi príjemnou je relaxácia pri jóge. Cvičenie jógy je zamerané práve na tento rovnovážny stav a nejde len o nabratie svalovej hmoty. Je to vyvažovanie zdravého stavu organizmu s prepojením na myseľ. Ak ste dobrý v cvičení jógy, budete mať i dostatok energie a vaše telo bude fungovať neprimerane k vášmu veku. Udržíte si orgány v kondícii a v postrehu. Peknou formou je aj meditácia, ktorá sa často spája s náboženskými rituálmi. Nemusí to byť však súčasťou viery. Svoje telo očistíte od bežných problémov a budete sa cítiť ľahší.